Mikä Layermetal on?

Layermetal on lappeenrantalainen yritys, joka tarjoaa metallien 3D-tulostukseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

Metallien 3D-tulostus

Metallien 3D-tulostus on valmistusmenetelmä, joka antaa uusia vapauksia tuotekehitykselle. Parhaimmissa tapauksissa tuotteiden toiminnallisuutta pystytään parantamaan ja samalla alentamaan valmistuskustannuksia. Onnistuneen 3D-tulostetun osan perustana on oikealla tapaa suunniteltu 3D-malli.

Layermetalilla on kokemusta tuotekehityksestä, 3D-suunnittelusta ja tulostuslaitteiden käytöstä sekä hyvät kontaktit eri laitevalmistajiin ja alan tärkeimpiin tutkimuslaitoksiin.