Selvitykset kappaleiden 3D-tulostettavuudesta ja tuotteiden uudelleensuunnittelu

Minkälaisia tuotteita ja komponentteja on mahdollista 3D-tulostaa? Minkälaisten tuotteiden 3D-tulostaminen on taloudellisesti järkevää?

Valettaviksi tai lastuamalla työstettäviksi tarkoitettujen kappaleiden 3D-tulostaminen sellaisenaan ei yleensä ole joko mahdollista tai taloudellisesti järkevää, joten kappaleet on uudelleensuunniteltava 3D-tulostamista varten. Layermetal selvittää, mitkä yrityksen tuotteista ovat 3D-tulostettavissa ja mitkä on järkevämpää valmistaa perinteisesti.

3D-tulostus mahdollistaa tietyn geometrisen vapauden jolloin myös kappaleiden toiminnallisuutta voidaan optimoida uudelleensuunnittelun yhteydessä.

Koulutuspalvelut

Mitä metallien 3D-tulostus on? Minkälaisia eri menetelmiä ja laitteita on olemassa? Mitä on otettava huomioon 3D-tulostuksen käyttöön ottamista harkittaessa?

Layermetal tarjoaa myös 3D-tulostukseen liittyviä koulutuspalveluita. Koulutus räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti.